حرف د و ذ

عنوان فیش : حرف د ـ ذ. برای مثال ابوعمروبن علاء (متوفی حـ 154) و هشام بن عمار (قرن سوم) ادغام «ذ» را در این شش حرف جایز دانسته اند، اما حمزة بن حبیب (متوفی 156) و خلف بن هشام بن ثعلب بزاز (متوفی 229) ادغام «ذ» در «ت» و «د» و

2023-02-08
    تصميم لوجو مجاني اون لاين
  1. Drag and drop each item into its correct group
  2. حافظ
  3. قاموس القديسين حرف ق – قديسين
  4. سُئل نوفمبر 21، 2019 بواسطة مجهول